realizátor

Drop us a line...

Send Message

podmínky užívání

Tyto internetové stránky (dále jen „Stránky“) jsou provozovány organizací Reel Prague, o.s., se sídlem Praha 1, Žatecká 5, PSČ 110 00, (dále jen „RP“)..

Přijetí dohody. Váš přístup a používání těchto internetových stránek a s nimi spojených e-mailových adres (dále jen „Stránky“) a jejich využití je podmíněno přijetím následujících Právních podmínek používání. Vstupem na tyto Stránky či jejich prohlížením přijímáte bez jakýchkoliv výhrad uvedené podmínky používání a berete na vědomí, že jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a RP ve vztahu k přístupu a používání těchto stránek jsou nahrazeny těmito právními podmínkami a jsou neúčinné.

Rozsah použití. RP provozuje tyto Stránky za účelem poskytování informací týkajících se projektu Hurvínkovy cesty do přírody. Názory a doporučení vyjádřené návštěvníky Stránek reprezentují pouze jejich vlastní názory a doporučení. Stahovaní a kopírování zobrazeného materiálu, vyjma krátkých filmů je povoleno pouze pro osobní a nekomerční použití s citací zdroje , uživatel je však povinen dodržovat autorská práva a omezení, která materiál obsahuje. Krátké filmy není povoleno stahovat za žádných okolností. Uživatel není bez předchozího písemného svolení RP oprávněn distribuovat, měnit, přenášet, opětovně použít, přeposlat nebo použít obsah Stránek pro komerční účely, což se týká zejména textu, fotografií, grafiky, obrázků, ikonek, audiovizuálního a zvukového obsahu, grafického designu, zdrojových kódů, e-mailových adres a odkazů (na Stránky, jejich podstránky a/nebo jejich adresáře).

Ochrana autorských práv. Upozorňujeme, že pokud není uvedeno jinak, je vše, co čtete nebo vidíte na těchto stránkách, chráněno autorskými právy a bez předchozího písemného souhlasu RP nesmí být použito jinak, než jak je stanoveno v těchto právních podmínkách používání nebo v samotném textu. RP nezaručuje, že pokud použijete materiály zobrazené na Stránkách, nenarušíte tím práva třetích osob, které nejsou vlastněny či přidruženy k RP.

Omezení odpovědnosti. Stránky využíváte a prohlížíte na vlastní riziko. RP ani žádná osoba podílející se na vývoji, vytváření nebo umísťování Stránek není odpovědná za přímou, následnou nebo nepřímou škodu zaviněnou přístupem nebo používáním Stránek. RP nepřebírá odpovědnost a není odpovědná za žádné škody na vašem přístroji nebo viry, které se mohou přenést na vaše zařízení, příslušenství nebo jiný majetek, v důsledku přístupu na Stránky, jejich prohlížení nebo používání nebo stahování jakýchkoliv dat, textů nebo obrázků ze stránek.

Odkazy na jiné internetové stránky. Odkazy na jakékoliv jiné internetové stránky, které nejsou kontrolovány RP, jsou poskytovány pouze a výhradně pro vaše pohodlí a neznamenají doporučení ani podporu RP takových internetových stránek nebo internetových adres třetích stran. RP nerevidovala všechny odkazy nacházející se na Stránkách a není odpovědná za jejich obsah nebo obsah jiných internetových stránek. Vaše přesměrování na jakékoliv jiné internetové stránky probíhá na vaše riziko. Po připojení na jiné internetové stránky je vhodné prostudovat právní podmínky a předpis o ochraně osobních údajů, které platí pro takové nové internetové stránky; mohou se lišit od podmínek upravujících používání těchto Stránek.

Změna dohody. V mezích příslušných právních předpisů může RP kdykoliv změnit podmínky používání těchto Stránek. V případě, že dojde ke změně těchto podmínek používání, bude oznámení o takové změně zveřejněno na Stránkách. Taková změna je závazná, a proto je vhodné průběžně právní podmínky používání kontrolovat.