Drop us a line...

Send Message

Posts By : ondrej.hrdy@gmail.com

podmínky užívání

Tyto internetové stránky (dále jen „Stránky“) jsou provozovány organizací Reel Prague, o.s., se sídlem Praha 1, Žatecká 5, PSČ 110 00, (dále jen „RP“)..

Přijetí dohody. Váš přístup a používání těchto internetových stránek a s nimi spojených e-mailových adres (dále jen „Stránky“) a jejich využití je podmíněno přijetím následujících Právních podmínek používání. Vstupem na tyto Stránky či jejich prohlížením přijímáte bez jakýchkoliv výhrad uvedené podmínky používání a berete na vědomí, že jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a RP ve vztahu k přístupu a používání těchto stránek jsou nahrazeny těmito právními podmínkami a jsou neúčinné.

Rozsah použití. RP provozuje tyto Stránky za účelem poskytování informací týkajících se projektu Hurvínkovy cesty do přírody. Názory a doporučení vyjádřené návštěvníky Stránek reprezentují pouze jejich vlastní názory a doporučení. Stahovaní a kopírování zobrazeného materiálu, vyjma krátkých filmů je povoleno pouze pro osobní a nekomerční použití s citací zdroje , uživatel je však povinen dodržovat autorská práva a omezení, která materiál obsahuje. Krátké filmy není povoleno stahovat za žádných okolností. Uživatel není bez předchozího písemného svolení RP oprávněn distribuovat, měnit, přenášet, opětovně použít, přeposlat nebo použít obsah Stránek pro komerční účely, což se týká zejména textu, fotografií, grafiky, obrázků, ikonek, audiovizuálního a zvukového obsahu, grafického designu, zdrojových kódů, e-mailových adres a odkazů (na Stránky, jejich podstránky a/nebo jejich adresáře).

Ochrana autorských práv. Upozorňujeme, že pokud není uvedeno jinak, je vše, co čtete nebo vidíte na těchto stránkách, chráněno autorskými právy a bez předchozího písemného souhlasu RP nesmí být použito jinak, než jak je stanoveno v těchto právních podmínkách používání nebo v samotném textu. RP nezaručuje, že pokud použijete materiály zobrazené na Stránkách, nenarušíte tím práva třetích osob, které nejsou vlastněny či přidruženy k RP.

Omezení odpovědnosti. Stránky využíváte a prohlížíte na vlastní riziko. RP ani žádná osoba podílející se na vývoji, vytváření nebo umísťování Stránek není odpovědná za přímou, následnou nebo nepřímou škodu zaviněnou přístupem nebo používáním Stránek. RP nepřebírá odpovědnost a není odpovědná za žádné škody na vašem přístroji nebo viry, které se mohou přenést na vaše zařízení, příslušenství nebo jiný majetek, v důsledku přístupu na Stránky, jejich prohlížení nebo používání nebo stahování jakýchkoliv dat, textů nebo obrázků ze stránek.

Odkazy na jiné internetové stránky. Odkazy na jakékoliv jiné internetové stránky, které nejsou kontrolovány RP, jsou poskytovány pouze a výhradně pro vaše pohodlí a neznamenají doporučení ani podporu RP takových internetových stránek nebo internetových adres třetích stran. RP nerevidovala všechny odkazy nacházející se na Stránkách a není odpovědná za jejich obsah nebo obsah jiných internetových stránek. Vaše přesměrování na jakékoliv jiné internetové stránky probíhá na vaše riziko. Po připojení na jiné internetové stránky je vhodné prostudovat právní podmínky a předpis o ochraně osobních údajů, které platí pro takové nové internetové stránky; mohou se lišit od podmínek upravujících používání těchto Stránek.

Změna dohody. V mezích příslušných právních předpisů může RP kdykoliv změnit podmínky používání těchto Stránek. V případě, že dojde ke změně těchto podmínek používání, bude oznámení o takové změně zveřejněno na Stránkách. Taková změna je závazná, a proto je vhodné průběžně právní podmínky používání kontrolovat.

realizátor

Vedení projektu

Vedoucí projektu
Gabriela Zadražilová

Autorka projektu
Gabriela Zadražilová

Didaktika a metodika

Autoři aktivit
Felix Eschrich, Jana Modrá

Autorka pracovních listů
Jana Modrá

Autorka básní
Dana Salingerová

Redakce
Radka Hrdinová

Korektury
Jana Strnadová

Grafický design

Hlavní grafička
Veronika Hrozniková

Grafici
Pavel Kahotska (koláž obálka a prokladové listy)
Jan Strnad (koláž obálka a prokladové listy).
Marie Fikoczková (sazba)

Ilustrátor
Jana Modrá
Miki Kirschner (návrhy loutek)

Krátké filmy

Režie
Miki Kirschner, Jan Strnad

Produkce
Gabriela Zadražilová

Kamera
Jan Strnad

Asistent kamery
Prokop Králíček

Střih
Jan Strnad

Animátor
Pavel Kahotska

Mix zvuku
Jiří Klenka

Hudba
Vec

Scénář
Denisa Kirschnerová, Helena Štáchová, Martin Klásek

Konzultace scénáře
Martin Modrý

Překlad scénářů do němčiny, supervize německého dabingu
Christian Rühmkrof

Výroba loutek zvířat
Antonín Müller, Richard Maška

Hráli
Martin Klásek, Helena Štáchová, Ondřej Lážnovský, Michal Barták, Richard Maška, Alena Macháčková, Michaela Stejskalová , René Hájek

Webové stránky

Ondřej Hrdý, Pavel Kahotska

Partneři projektu

Reel Prague, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Hochschule Zittau/Görlitz

Donoři projektu

Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Německá spolková nadace pro životní prostředí

Poděkování

Národní park Šumava, Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, Sbor dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy, Kořenov, Lesní správa Česká Lípa, Panavision Praha, Dekorace Barrandov Studio, Michael Samuelson Lighting Prague